கறுப்புப் பெண்


வண்ணத் தொலைக்காட்சியிலும்

கருப்பாகவே தெரிந்தாள்

அந்த கறுப்புப் பெண்

 

அவளை பார்த்தவாறே

கரமைதுனம் செய்கிறான்

இளைஞன், வெள்ளை தோளை நினைத்துக்கொண்டே…

 

தோளில் கூடவா

அந்நிய மோகம் !

உதாசீனப்படுத்திவிட்டு தொடர்கிறான்

 

பின்னொரு நாள்-கருப்பான தன்

மனையாளை பெண்டாள்கிறான்

வெள்ளை நடிகையை நினைத்துக்கொண்டே…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.