மணிரத்னம் படைப்புகள் ஓர் உரையாடல்

மணிரத்னம் படைப்புகள் ஓர் உரையாடல் (Conversations with Maniratnam)
பரத்வாஜ் ரங்கன்
தமிழில்: அரவிந்த் சச்சிதானந்தம்
பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம்
Click to buy

maniratnam_wrapper

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.